Privacy Beleid

 

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
 2. Welke gegevens verzamelen we van u?
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?
 4. Delen wij uw persoonlijke gegevens?
 5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?
 7. Welke maatregelen nemen we om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen?
 8. Wat is ons cookiebeheersbeleid?
 9. Cookieverklaring

 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor CAVIAR PETROSSIAN en wij verbinden ons ertoe u via dit privacybeleid te informeren over de manier waarop wij deze gegevens verzamelen en verwerken.

 

Wij, CAVIAR PETROSSIAN, verbinden ons er als verantwoordelijke voor de verwerking toe de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

 

We nemen dus alle nodige maatregelen om :

 • u te voorzien van duidelijke en transparante informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt;
 • alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door een onbevoegde derde partij;
 • uw gegevens slechts zolang te bewaren als nodig voor de verwerking of de aangegeven dienst;
 • om u op elk moment de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot uw gegevens die wij rechtstreeks verwerken via uw persoonlijke ruimtes op onze verschillende sites en deze te wijzigen.

 

Dit privacybeleid ("Policy") kan op elk moment door CAVIAR PETROSSIAN worden gewijzigd, met name om te voldoen aan regelgevende, jurisprudentiële, redactionele of technische ontwikkelingen. De gebruiker moet de laatste versie van het beleid raadplegen alvorens te browsen.

 

 

 

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

  

 • Voor gegevens met betrekking tot het beheer van deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking, die persoonsgegevens verzamelt en de gegevensverwerking uitvoert, is de vennootschap CAVIAR PETROSSIAN, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 240.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 18 Bd de La Tour-Maubourg - 75007 Parijs - Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 652 050 329, Tel: +33144896766.

 

 • Voor gegevens met betrekking tot de transacties die via deze site worden uitgevoerd, het beheer van de bestellingen, de opvolging van de klantenrelatie

Elke bestelling via deze website zal worden uitgevoerd door PETROSSIAN Belgium SPRL, met maatschappelijke zetel in de Vanderkinderstraat 418 - 1180 Brussel en geregistreerd onder het bedrijfsnummer BE0504.898.757.

 

CAVIAR PETROSSIAN en PETROSSIAN BELGIUM SPRL zijn dus samen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot transacties, het beheer van bestellingen en het beheer van klantenrelaties. 

 

 

 

2. Welke gegevens verzamelen we van u?

 

Wij worden geleid om uw persoonlijke gegevens te verzamelen tijdens uw navigatie op de website  www.petrossian.fr (hierna "de Site") en tijdens uw aankopen in PETROSSIAN-boetieks.

We verzamelen alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. De persoonsgegevens die waarschijnlijk zullen worden verzameld, zijn de volgende en worden aangegeven met een asterisk :

gegevens van de gebruikersaccount   : d.w.z. de gegevens die zijn ingevuld bij het aanmaken van een account door het invullen van het registratieformulier (voornaam, achternaam, geboortedatum, factuur- en afleveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, wachtwoord voor het inloggen op de klantaccount);

 • transactiegegevens: d.w.z. de gegevens die de gebruiker invoert bij het doen van aankopen, informatie over geplaatste bestellingen en retouren, zoals telefoonnummer, adres, e-mailadres en informatie over het betaalmiddel;
 • uitwisselingen met de klantenservice;
 • navigatiegegevens: hebben met name betrekking op de datum, het tijdstip van de verbinding en/of de navigatie, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres, de locatie en de geolocatiegegevens.

 

De gegevens met betrekking tot het betaalmiddel (creditcardnummer, vervaldatum, autorisatienummer, veiligheidscode) worden rechtstreeks door onze dienstverlener ADYEN verzameld en worden in geen geval aan ons doorgegeven.

 

Derde partijen die applicaties, tools, gadgets en plug-ins op onze Site aanbieden, evenals netwerken waarop wij redactionele en promotionele inhoud publiceren (zoals Facebook en Instagram) kunnen ook geautomatiseerde middelen gebruiken, gerelateerd aan interesses en context, om gebruikersgegevens te verzamelen (interacties met functies en profilering van online activiteiten). Deze gegevens worden rechtstreeks door deze aanbieders en/of derden verzameld en zijn onderworpen aan hun beleid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze aanbieders.

 

In overeenstemming met de wet verzamelen wij geen gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 

CAVIAR PETROSSIAN verzamelt of verwerkt deze speciale categorieën van gegevens nooit.

 

 

 

3. Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

 

De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van de Site of in de fysieke winkels worden verwerkt om te voldoen aan de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven.

 

De geldende regelgeving beschermt de privacy van de gebruikers en vereist dat elke voor de verwerking verantwoordelijke een legitieme basis voor een dergelijke verwerking kan rechtvaardigen. De verordening vormt dus een van de rechtsgrondslagen voor de verwerking:

 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals een verkoopovereenkomst. Zo zijn bepaalde persoonlijke gegevens van de klant nodig voor de levering van de goederen, het beheer van de klantenrekening en het maken van retouren;
 • de naleving van een wettelijke verplichting, met name een boekhoudkundige verplichting, door het bewaren van facturen;
 • de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon ;
 • het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inachtneming van de rechten en vrijheden van de gebruikers. Zo kan de verbetering van de klantervaring of het voorkomen van fraude het verzamelen van gegevens rechtvaardigen.

 

 

Doelstellingen van de behandeling

 

Gebruik van gegevens

Rechtsgrondslag van de verwerking

Beheer van bestellingen en verkoop van producten en levering van diensten; beheer van klachten, intrekkingen en retouren van producten.

Gebruik van gegevens voor het leveren van producten en diensten (van winkelwagen en bestellingen; verkoop, retourzending en terugbetaling van gekochte producten).

De uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de professional.

Het uitvoeren van transacties, in het bijzonder betalingsverrichtingen.

Onze betaaldienstverlener (ADYEN) gebruikt de informatie met betrekking tot het betaalmiddel bij de betaling van elke bestelling.

De uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de professional.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het voorkomen van fraude tijdens de betaling van de bestelling en/of het beheer van onbetaalde bestellingen na bestelling.

 • Het rechtmatige belang van de controleur bij het voorkomen van fraude 
 • Naleving van een wettelijke verplichting

Creatie en beheer van klantenaccounts.

De persoonlijke gegevens van een op de website geregistreerde klant worden gebruikt (e-mailadres, wachtwoord).

 • De uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de professional
 • Naleving van een wettelijke verplichting

Leveringen van bestelde producten.

Persoonlijke gegevens (contactgegevens, e-mailadres) worden gebruikt om de leveringen te garanderen.

De uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de professional.

De strijd tegen fraude op het internet (preventie van betalingsfraude, identiteitsdiefstal).

Persoonlijke gegevens (beveiligingscookies) kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over de terminal die het mogelijk maakte om de bestelling uit te voeren (met name het gebruikte besturingssysteem, de locatie van de machine, of er al dan niet een proxy wordt gebruikt, etc).

Het legitieme belang van de controleur bij het voorkomen van fraude op het internet.

Dienst na verkoop: uitwisseling met de klantenservice.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de interactie met klanten.

De uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de professional.

Verbetering van de kwaliteit van de klantenservice.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, kunnen uitwisselingen tussen de klantenservice en de klant, uitgevoerd per telefoon of chat, worden opgenomen. De klant kan hiertegen ten allen tijde bezwaar maken.

De toestemming van de klant die deze op elk moment kan intrekken.

Deelname aan speciale evenementen (zoals wedstrijden, spelletjes, sweepstakes, aanbiedingen) en deelname aan het loyaliteitsprogramma met uitzondering van onlinegokken en kansspelen, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instantie voor onlinekansspelen.

Persoonlijke gegevens, waaronder aankoopinformatie, worden gebruikt om de deelname aan diverse speciale evenementen en het loyaliteitsprogramma te administreren.

De toestemming van de klant die deze op elk moment kan intrekken.

Het bedienen, evalueren en verbeteren van producten en diensten en de gebruikerservaring (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het analyseren van het klantenbestand; het uitvoeren van gegevensanalyse, boekhouding en auditing), het opstellen van profielen.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om producten en diensten te evalueren en te verbeteren, en om de klantervaring, producten en diensten aangeboden door Caviar Petrossian te verbeteren, door middel van statistische bewerkingen en analyse van geanonimiseerd klantengedrag, en het meten van website- en mobiel applicatieverkeer.

Het legitieme belang van de voor de verwerking verantwoordelijke om producten en diensten aan te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van de klanten.

Sturen van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om klanten te informeren over onze producten en diensten en om de producten die op sociale netwerken worden aangeboden te personaliseren.

Wanneer we nieuwsbrieven elektronisch versturen, is de wettelijke basis : 

 • De toestemming van de persoon wanneer hij of zij nog geen klant bij ons is  (zij kan deze ten allen tijde intrekken door zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hypertekstlink die hiervoor in de ontvangen e-mail is voorzien)
 • Wanneer we onze klanten schrijven, is het in ons legitiem belang om onze klanten op de hoogte te houden van de evolutie van onze aanbiedingen en producten (onze klanten kunnen hun voorkeuren wijzigen door in te loggen op hun klantenaccount).

 

Wanneer wij nieuwsbrieven per post versturen, is de wettelijke basis het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om producten en diensten aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van de klant. De klant kan de verantwoordelijke voor de verwerking ten allen tijde op de hoogte stellen van zijn weigering om dit soort post te ontvangen.

Analyse van de bezoeken aan de website en hun frequentie, publieksmetingen, studies, statistieken, enquêtes (cookies) en verbeter de gebruikerservaring op de website en de mobiele applicatie.

Persoonlijke gegevens, waaronder cookies, worden verzameld om het gebruik van de Website en de mobiele applicatie te begrijpen.

De toestemming van de klant, die ten+ allen tijde kan worden geweigerd of ingetrokken.

 4. Delen wij uw persoonlijke gegevens?

                                  

Wij delen geen persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden met derden.

 

Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen CAVIAR PETROSSIAN toegang hebben tot uw gegevens wanneer deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze zakelijke relatie.

 

Onze dienstverleners kunnen ook gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die hen door ons zijn toevertrouwd (bijv. levering, online betaling).

 

Dienstverleners met toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruikers

De verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de dienstverleners van CAVIAR PETROSSIAN, die ze kunnen verwerken voor rekening van CAVIAR PETROSSIAN (onderaannemers) en/of voor eigen rekening (ontvangers van de gegevens).

 

De ontvangers van de gegevens zijn :

 • PETROSSIAN BELGIUM SPRL, voor orderbeheer. 
 • ADYEN, betalingsdienstaanbieder,
 • Taxicolis Brussel en UPS, bezorgdienstverlener,
 • elke politiële of administratieve autoriteit in het kader van gerechtelijke vorderingen in verband met de fraudebestrijding,
 • douanediensten en -aanbieders in het geval van leveringen in het buitenland.

 

Voor alle bovengenoemde dienstverleners die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, hebben wij procedures om ervoor te zorgen dat uw gegevens op dezelfde manier worden beschermd als wanneer ze binnen de EER zouden worden verwerkt. In de contracten die wij bijvoorbeeld met dienstverleners buiten de EER sluiten, worden de beschermingsnormen gespecificeerd waaraan zij zich moeten houden. 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen per e-mail op clients@petrossian.fr of per post op PETROSSIAN - Customer Service, 189 rue d'Aubervilliers, Voie A, porte 47, 75019 PARIS. 

 

Het is mogelijk dat de onderaannemers van CAVIAR PETROSSIAN toegang moeten krijgen tot de verzamelde gegevens om :

 • voorbereiding, verzending van de bestellingen en terugzending van de producten
 • het verbeteren van de inhoud van mobiele sites en applicaties
 • de technische onderhouds- en ontwikkelingsactiviteiten van de website en de interne toepassingen van CAVIAR PETROSSIAN, met inbegrip van de entiteiten die webhosting en informatieopslag verzorgen zoals Alioze en zijn onderaannemer Always Data (outsourcing provider), de e-mail service provider MailChimp, evenals de analyse- en beheerdiensten van Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Google Tag Manager tags.
 • Voor meer details over deze analyse diensten en de voorwaarden van de oppositie, nodigen wij u uit om de volgende sites te raadplegen Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

 

CAVIAR PETROSSIAN kan ook de persoonlijke gegevens van klanten delen met een klantenaccount in haar fysieke winkels. Hun toegang is beperkt tot de bestellingen van de klant.

 

 

 

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

De gebruikersgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hierin vermelde doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

In dit verband mogen de voor prospectiedoeleinden gebruikte gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 3 jaar vanaf de afsluiting van de account van de gebruiker of vanaf het laatste contact van de betrokken prospect. De gegevens van de gebruiker worden bij het verstrijken van de bewaartermijnen gewist. Niettemin kunnen de gegevens worden gearchiveerd na de termijnen die zijn vastgesteld voor het onderzoek naar en de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, met als enig doel de gegevens zo nodig ter beschikking te stellen van de gerechtelijke autoriteit.

 

Archivering houdt in dat deze gegevens niet meer online beschikbaar zijn, maar worden geëxtraheerd en opgeslagen op een veilige, op zichzelf staande drager. 

 

 

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

 

U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te wijzigen en uw toestemming te allen tijde in te trekken door in te loggen op uw klantaccount.

 

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website www.petrossian.fr het recht om de volgende rechten uit te oefenen: 

 • Een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de verzamelde gegevens,
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens,
 • Een recht op beperking van de verwerking,
 • Een recht op overdraagbaarheid van de verzamelde gegevens,
 • Een recht om richtlijnen uit te vaardigen voor het opslaan, wissen en openbaar maken van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden.

 

De gebruiker kan al deze rechten uitoefenen door in te loggen op zijn of haar klantenzone, door contact op te nemen met de klantendienst op contact@petrossian.fr of door een brief te sturen naar PETROSSIAN Customer Service - 189 rue d'Aubervilliers - Voie A, porte 47 - 75019 PARIS.

 

De gebruiker moet verplicht een identiteitsbewijs bij zijn verzoek voegen.

 

Indien geen of een onbevredigend antwoord wordt gegeven, kan de gebruiker zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van het land waar hij woont: 

 

Tot slot, als we een schending van persoonsgegevens constateren die een groot risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van onze gebruikers, verbinden we ons ertoe om de betrokken gebruikers zo snel mogelijk te informeren.

 

 

7. Welke maatregelen nemen we om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen?

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking verbinden wij ons ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden gewijzigd, vervormd of toegankelijk worden gemaakt.

 

We hebben servicecontracten afgesloten met partners die deskundig zijn op het gebied van gegevensbescherming.

 

Alle gegevens worden gehost in Frankrijk of in de Europese Unie.

 

De betaling voor aankopen op de website gebeurt via het beveiligde platform van onze betaaldienstverlener ADYEN, een Nederlands bedrijf.

 

Wij hebben geen toegang tot uw betalingsgegevens.

 

 

 

8. Wat is ons cookiebeheersbeleid?

 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, als u deze accepteert, cookies op uw computer plaatsen met behulp van uw browsersoftware. Cookies stellen ons in staat om uw computer te identificeren tijdens hun geldigheidsperiode of registratie, tijdens uw volgende bezoeken. De partners of dienstverleners van CAVIAR PETROSSIAN of derden kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. Sommige cookies zijn essentieel voor het surfen op onze site, in het bijzonder voor de goede uitvoering van het bestelproces, hun verwijdering kan problemen veroorzaken. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in deze cookie lezen of wijzigen. 

Hieronder vindt u informatie over de cookies die op uw computer kunnen worden geplaatst wanneer u pagina's op de website www.petrossian.fr bezoekt, hetzij door CAVIAR PETROSSIAN, hetzij door derden, evenals de middelen om de registratie van deze cookies op uw terminal te verwijderen/weigeren.

 

Waar zijn cookies voor?

 

Cookies stellen ons in staat om het surfgedrag te monitoren of te analyseren, en in het bijzonder :

 • om het verkeer op onze website en onze applicatie te meten, evenals de inhoud ervan;
 • de gegevens van het klantenaccount opslaan wanneer de gebruiker is ingelogd;
 • om de winkelwagen 30 minuten te bewaren;
 • de weergave van de voor de gebruiker toegankelijke inhoud aanpassen.

 

Er zijn verschillende categorieën van cookies, sommige worden rechtstreeks uitgegeven door CAVIAR PETROSSIAN en haar dienstverleners, andere kunnen worden uitgegeven door derde partijen.

A. De verschillende categorieën van cookies uitgegeven door CAVIAR PETROSSIAN en haar dienstverleners

 

 

 • De noodzakelijke cookies:

 

Noodzakelijke cookies helpen om een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

 

 

 • voorkeurcookies:

 

Dankzij voorkeurcookies kan een website informatie onthouden die de manier waarop de site zich gedraagt of wordt weergegeven, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt.

 

 

 • Statistische cookies: 

 

Statistische cookies helpen website-eigenaren, door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren, om te begrijpen hoe bezoekers met websites omgaan.

 

 

 • Marketingcookies: 

 

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen via de websites. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor externe uitgevers en adverteerders.

 

B. Cookies uitgegeven door derde partijen

 

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden op onze site zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Deze cookies zijn niet onmisbaar voor de navigatie op onze site.

 

C. Cookies uitgegeven door applicaties van derden die in onze site zijn geïntegreerd

 

Wij kunnen op onze site computerapplicaties van derden opnemen die u in staat stellen inhoud van onze site met anderen te delen of uw mening over de inhoud van onze site aan anderen kenbaar te maken. Dit is met name het geval voor "Share", "Like" knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, "Twitter", etc.

 

Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop aanbiedt, kan u identificeren met die knop, zelfs als u die knop niet hebt gebruikt toen u onze site bezocht.

 

Met dit type applicatieknop kan het relevante sociale netwerk uw bezoek aan onze site volgen, simpelweg omdat uw account op het relevante sociale netwerk is geactiveerd op uw apparaat (ingelogd) terwijl u op onze site aan het browsen was.

 

Wij hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze site en de gegevens die zij tot hun beschikking hebben.

 

Wij nodigen u uit om het privacybeschermingsbeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de gebruiksdoeleinden, inclusief reclame, van de navigatie-informatie die zij via deze applicatieknoppen kunnen verzamelen.

 

Dit beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen om uw keuzes te maken met deze sociale netwerken, met name door het opzetten van uw accounts voor het gebruik van elk van deze netwerken.

 

Om het privacybeleid van de bovengenoemde sociale netwerken te kennen, klikt u op de naam van het sociale netwerk van uw keuze:

 

Hoe beheert u de cookies die op uw terminal worden geplaatst?

 

De registratie van een niet-essentiële cookie in uw terminal is afhankelijk van uw toestemming.

 

Dankzij de instellingen van uw browsersoftware kunt u op elk moment eenvoudig en gratis kiezen of u het opslaan van cookies op uw computer wilt accepteren of niet. U kunt uw browsersoftware naar wens configureren, zodat cookies worden geaccepteerd en op uw computer worden opgeslagen of juist worden geweigerd.

 

U kunt uw navigatiesoftware instellen op :

 • De acceptatie of weigering van een cookie zal van tijd tot tijd aan u worden voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk wordt opgenomen;
 • Weiger systematisch de opname van cookies in uw computer.

 

Houd er rekening mee dat alle instellingen die u op uw browsersoftware maakt met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies waarschijnlijk uw internetbrowsen en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, zullen wijzigen.

 

Als u ervoor kiest om het opslaan van cookies op uw computer te weigeren of als u de op uw computer opgeslagen cookies verwijdert, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

 

De configuratie van elke software is anders. Dit wordt meestal beschreven in het helpmenu van uw navigatiesoftware. We nodigen u dan ook uit om er eens naar te kijken. U kunt dan zien hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt aanpassen:

 

Voor Internet Explorer 8.0 en hoger:

 • Kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetoptie".
 • Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid".
 • Selecteer het gewenste vertrouwelijkheidsniveau met behulp van de cursor.

 

Voor Mozilla Firefox :

 • Kies het menu " Gereedschap " en vervolgens " Opties ".
 • Klik op het pictogram "Privacy".
 • Zoek het menu "Cookies" op en selecteer de opties die bij u passen.

 

Voor Chrome:

 • Kies het menu "Instellingen".
 • Klik op "Geavanceerde instellingen weergeven" en ga naar de paragraaf "Privacy".
 • Klik op "Inhoudelijke instellingen".

 

Voor de Opera:

 • Kies het menu "Bestand" en vervolgens "Voorkeuren".
 • Klik op het pictogram "Privacy".
 • Definieer uw privacy-instellingen

 

Voor Android:

 • Druk op de toets rechtsboven
 • Ga naar "Instellingen" en vervolgens naar "Privacy en beveiliging".
 • Definieer uw privacy-instellingen

 

Voor Dolphin op Android:

 • Ga in de handleiding naar "Meer" dan "Instellingen".
 • Selecteer het menu " Vertrouwelijkheid " en vervolgens " Veiligheid ".
 • Definieer uw privacy-instellingen in het menu "Cookies".

 

Voor Safari op iOS :

 • Ga naar de toepassing "Instellingen" en selecteer "Safari".
 • Ga naar "Accepteer Cookies" in de "Privacy" sectie.
 • Privacy-instellingen definiëren

 

U kunt zich ook verzetten tegen het plaatsen van cookies door platforms voor het beheer van reclame-cookies, in het bijzonder de website http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

 

 

 

9. Cookieverklaring

 

Are you from %1 ?

We have detected that you may not be on the right place
Maybe you would like to switch to another store :
Belgique
Select your prefered language
BE_FR BE_NL
France
Select your prefered language
FR_FR FR_EN
España
Select your prefered language
ES_ES
Deutschland
Select your prefered language
DE_DE
Italia
Select your prefered language
IT_IT
United Kingdom
Select your prefered language
UK_EN
Suisse
Select your prefered language
CH_FR CH_EN CH_DE