Colofon

 

De website www.petrossian.fr wordt beheerd door het bedrijf CAVIAR PETROSSIAN

Naamloos vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 240.000 euro

Gevestigd te 18 Bd de La Tour-Maubourg - 75007 Parijs - Frankrijk

Ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 652 050 329

Btw-nummer: FR 14 652 050 329

Telefoonnummer: +33144896766

 

Verantwoordelijke uitgever van de website

Armen Petrossian

 

Credits

Alioze: Artistieke directie en ontwerp van e-commerce

Aimery Chemin: Foto’s

 

Hosting van de website

Alioze France

15 rue Claude Terrasse

75016 Parijs

Frankrijk

Handelsregister van Parijs B 502 835 697

 

Garanties en verantwoordelijkheden

CAVIAR PETROSSIAN heeft alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om te garanderen dat de informatie op de website www.petrossian.fr betrouwbaar is en dat de website veilig te bezoeken is. Toch kan CAVIAR PETROSSIAN in geen geval garanderen dat er zich helemaal geen materiële vergissingen, technische storingen of andere incidenten kunnen voordoen. Het bedrijf kan evenmin garanderen dat de website compatibel is met uw specifieke middelen en aanwendingen.

 

CAVIAR PETROSSIAN is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met het gebruik van zijn website noch voor de informatie op andere websites die via een hyperlink of anderszins naar zijn website verwijzen.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle visuele of auditieve elementen op de website (teksten, logo’s, afbeeldingen, video’s, grafische elementen, geluiden, software, pictogrammen, lay-out, databases enz.) zijn de exclusieve eigendom van de uitgever en vallen onder het recht inzake intellectuele eigendom.

 

Om die reden is het ten strengste verboden om enig element van de website te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te vertalen en/of geheel of gedeeltelijk te transformeren, of over te dragen naar een andere website, tenzij CAVIAR PETROSSIAN daar voorafgaande, schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

 

Het niet naleven van dat verbod kan beschouwd worden als namaak, waarvoor de dader zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Tot slot herinnert CAVIAR PETROSSIAN eraan dat de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAVIAR PETROSSIAN nodig is om een hyperlink naar de startpagina of enige andere pagina van deze website aan te maken.

Are you from %1 ?

We have detected that you may not be on the right place
Maybe you would like to switch to another store :
Belgique
Select your prefered language
BE_FR BE_NL
France
Select your prefered language
FR_FR FR_EN
España
Select your prefered language
ES_ES
Deutschland
Select your prefered language
DE_DE
Italia
Select your prefered language
IT_IT
United Kingdom
Select your prefered language
UK_EN
Suisse
Select your prefered language
CH_FR CH_EN CH_DE